Hutter&Schrantz Hungária Kft.

Adatkezelési tájékoztató

 

 

 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOK
Személyes adatok kezeléséhez

--- Ügyfelek részére ---

 

 

1. A szerződéskötéshez kapcsolódó adatkezelés

     2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

 1. Az adatkezelő

     Az adatkezelő neve: Hutter + Schrantz Hungária Kft.
     Az adatkezelő címe: 3000 Hatvan, Lőrinci út 6.

Az adatkezelő elérhetőségei:

     E-mail: hutter.konyveles@h-s.hu
     Telefon: +36 37 341 231
     Honlap: www.h-s.hu
     Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van): -
     Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei: -

 2. A kezelt adatok

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja


     Személyes adat                 Az adatkezelés célja                               Az adatkezelés jogalapja


     Név:                                     Szerződéskötés és szerződés                  Szerződésen alapuló
     Cím:                                     teljesítése (pl. szállítás) és 
     Telefonszám:                      kapcsolatfelvétel a teljesítés 
     E-mail cím:                          érdekében

 

Az adatkezelés (tárolás) időtartama:
     A szerződéshez kapcsolódó adatok megőrzési ideje az üzleti kapcsolat fennállásának ideje.

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

     Igen
     Nem X

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?

Automatizmus rövid, érthető leírása
     Igen
     Nem X
     Amennyiben igen, a Munkavállalónak joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

A kezelt személyes adatok forrása:
     A személyes adatok közvetlenül az Érintett általi önkéntes adatszolgáltatás útján kerülnek az adatkezelőhöz.

Az adatok továbbításra kerülnek:

     Adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők)                    X                    E-mail szolgáltató
                                                                                                                                                                                                              Könyvelő
     Címzettek

     Harmadik (EU-n kívüli) országba

Közös adatkezelés történik:

     Igen
     Nem X

 

Közös adatkezelő neve, elérhetősége:

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

     Hozzáférés:

     A megadott személyes adatokhoz kizárólag a rendelések kezelésében, számlázásában részt vevő munkatársak,férnek hozzá, feladataik ellátása érdekében, valamint az ügyvezető ismerheti meg az adatokat.
Az Érintett személyes adataihoz való hozzáférést elektronikus formában jogosultságkezeléssel és jelszavas védelemmel biztosítjuk, papír alapon pedig elzárva tároljuk.

     Adatbiztonsági intézkedés:

     Az adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokat a vállalat Hutter + Schrantz Hungária Kft. alatti székhelyén / telephelyén található szervereken tárolja.

Az Ügyfél („Érintett”) jogai:
     ⦁ Hozzáférhet, kikérheti a tárolt adatokat
     ⦁ Panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatósághoz
     ⦁ Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, ezáltal kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását, azokra az adatokra vonatkozóan, amelyek nem a törvényi megfelelés céljából vannak kezelve és tárolva (az adatkezelés felfüggesztését, ami nem azonos a törléssel!) vagy tiltakozhat az adatkezelés ellen – jogalaptól függően
     ⦁ Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről
     ⦁ Kérheti személyes adatainak helyesbítését
     ⦁ Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

 

A személyes adatok kezeléséhez az Ügyfél („Érintett”) önkéntes hozzájárulása szükséges.

 


2. A számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

     2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

Az adatkezelő

     Az adatkezelő neve: Hutter+Schrantz Hungária Kft.
     Az adatkezelő címe: 3000 Hatvan, Lőrinci út 6.

Az adatkezelő elérhetőségei:

     E-mail: hutter.konyveles@h-s.hu
     Telefon: +36 37 341 231
     Honlap: www.h-s.hu
     Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van): -
     Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei: -

2. A kezelt adatok

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja


Személyes adat                              Az adatkezelés célja                              Az adatkezelés jogalapja


     Név:                                             számla kiállítása                                       Jogi kötelezettségen alapuló
     Cím:
     E-mail cím:                                 elektronikus számla elküldése, 

                                                          kapcsolatfelvétel

 

 Az adatkezelés (tárolás) időtartama:
     A számlázáshoz kapcsolódó adatok megőrzési ideje a számviteli törvény szerinti megőrzési idő: 8 év

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

     Igen
     Nem X

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?

     Automatizmus rövid, érthető leírása


     Igen X           -az elektronikus számla automatikusan kerül kiküldésre az ügyfél számára
     Nem

     Amennyiben igen, a Munkavállalónak joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

A kezelt személyes adatok forrása:
     A személyes adatok közvetlenül az Érintett általi önkéntes adatszolgáltatás (regisztráció) útján kerülnek az adatkezelőhöz.

Az adatok továbbításra kerülnek:

     Adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők)    X    E-mail szolgáltató
                                                                                                                                                                              Könyvelő
     Címzettek

     Harmadik (EU-n kívüli) országba

Közös adatkezelés történik:

     Igen
     Nem X

Közös adatkezelő neve, elérhetősége:

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:


Hozzáférés:

     A regisztráció során megadott személyes adatokhoz kizárólag a rendelések kezelésében, számlázásában részt vevő munkatársak, férnek hozzá, feladataik ellátása érdekében, valamint az ügyvezető ismerheti meg az adatokat.
Az Érintett személyes adataihoz való hozzáférést elektronikus formában jogosultságkezeléssel és jelszavas védelemmel biztosítjuk, papír alapon pedig zárható szekrényben tároljuk..

Adatbiztonsági intézkedés:

     Az adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokat a vállalat 3000 Hatvan, Lőrinci út 6. sz. alatti székhelyén / telephelyén található szervereken tárolja.

 

Az Ügyfél („Érintett”) jogai:


     ⦁ Hozzáférhet, kikérheti a tárolt adatokat
     ⦁ Panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatósághoz
     ⦁ Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, ezáltal kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását, azokra az adatokra vonatkozóan, amelyek nem a törvényi megfelelés céljából vannak kezelve és tárolva (az adatkezelés felfüggesztését, ami nem azonos a törléssel!) vagy tiltakozhat az adatkezelés ellen – jogalaptól függően
     ⦁ Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről
     ⦁ Kérheti személyes adatainak helyesbítését
     ⦁ Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

 

A személyes adatok kezeléséhez az Ügyfél („Érintett”) önkéntes hozzájárulása szükséges.

 


3. Egyéni ajánlatokhoz kapcsolódó adatkezelés

     2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

1. Az adatkezelő
     Az adatkezelő neve: Hutter+Schrantz Hungária Kft.
     Az adatkezelő címe: 3000 Hatvan, Lőrinci út 6.

Az adatkezelő elérhetőségei

     E-mail hutter.konyveles@h-s.hu
     Telefon +36 37 341 231
     Honlap www.h-s.hu
     Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van) -
     Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei -

2. A kezelt adatok
A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat                                                 Az adatkezelés célja                                  Az adatkezelés jogalapja


     Név                                                                  Az ajánlatok kiküldése
                                                                                                                                                      Az Érintett hozzájárulásán alapuló

     E-mail cím                                                      Az ajánlatok kiküldése

 

Az adatkezelés (tárolás) időtartama:
     A hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

     Igen
     Nem X

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?

Automatizmus rövid, érthető leírása
     Igen
     Nem x
     Amennyiben igen, a Munkavállalónak joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

A kezelt személyes adatok forrása:
     A személyes adatok közvetlenül az Érintett általi önkéntes adatszolgáltatás útján kerülnek az adatkezelőhöz.

Az adatok továbbításra kerülnek:

     Adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők)    X     E-mail szolgáltató

     Címzettek

     Harmadik (EU-n kívüli) országba

Közös adatkezelés történik:

     Igen
     Nem X

 

Közös adatkezelő neve, elérhetősége:

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

     Hozzáférés:

     A regisztráció során megadott személyes adatokhoz kizárólag a rendelések kezelésében, számlázásában részt vevő munkatársak, férnek hozzá, feladataik ellátása érdekében, valamint az ügyvezető ismerheti meg az adatokat.
Az Érintett személyes adataihoz való hozzáférést elektronikus formában jogosultságkezeléssel és jelszavas védelemmel biztosítjuk, papír alapon pedig zárható szekrényben tároljuk.

     Adatbiztonsági intézkedés:

     Az adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokat a vállalat 3000 Hatvan, Lőrinci út 6. sz. alatti székhelyén / telephelyén található szervereken tárolja.

Az Ügyfél („Érintett”) jogai:
     ⦁ Hozzáférhet, kikérheti a tárolt adatokat
     ⦁ Panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatósághoz
     ⦁ Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, ezáltal kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását, azokra az adatokra vonatkozóan, amelyek nem a törvényi megfelelés céljából vannak kezelve és tárolva (az adatkezelés felfüggesztését, ami nem azonos a törléssel!) vagy tiltakozhat az adatkezelés ellen – jogalaptól függően
     ⦁ Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről
     ⦁ Kérheti személyes adatainak helyesbítését
     ⦁ Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

 

A személyes adatok kezeléséhez az Ügyfél („Érintett”) önkéntes hozzájárulása szükséges.

Quotation

Ask for quotation, contact our colleagues!
Ferenc Borbély +36 20 942 8538 CEO, sales
Ferenc Borbély
Gergő Bankó +36 20 496 3489 Sales
Gergő Bankó
Ildikó Forró +36 20 943 3943 Sales manager
Ildikó Forró
Hutter&Schrantz Hungária Kft.
3000 Hatvan, Lőrinci út 6.
GPS COORDINATES: 470 40’ 45.77’ ; 19 40’58.38’
Gallery
Office hours Mo-Th: 8:00-15:30
Fr: 8:00-14:00